Nadere regeling van de omgang in verband met scheiding

Wet van 13 september 1990, Stb. 482


In dit artikel wordt de Wet houdende nadere regeling van de omgang in verband met scheiding besproken. De materie die wet regelt, de omgang van de gescheiden voormalige echtelieden met hun gemeenschappelijke nageslacht, is al door de rechtspraak geplaveid. In dit artikel wordt eerst de voorgeschiedenis van de wet besproken. Vervolgens wordt de jurisprudentie besproken en daarna de wet zelf. Bij dit laatste onderdeel van het artikel wordt ingegaan op bijzondere onderdelen zoals de informele rechtsgang van de minderjarige.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F.M. Wortmann

Verschijning: februari 1991

Archiefcode: AA19910150

informele rechtsgang omgangsrecht sancties scheiding

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving