Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Beantwoording rechtsvraag (315) Personen- en familierecht


Aan de hand van een personen- en familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke vervolgens worden opgelost.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F.M. Wortmann

Verschijning: Oktober 2004

Archiefcode: AA20040754

casusvraag ontkenning/erkenning vaderschap uithuisplaatsing

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen