Resultaat 73–84 van de 400 resultaten wordt getoond

Discriminatie in de platformeconomie juridisch bestrijden: geen eenvoudige zaak

S. Burri, S. Heeger-Hertter

Post thumbnail Onderzoek wijst uit dat ook in de platformeconomie discriminatie voorkomt. Dit artikel biedt een verkenning van de juridische (on)mogelijkheden om discriminatie in de relaties tussen platform, platformwerkers en klanten te bestrijden. De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving biedt daartoe beslist mogelijkheden, maar deze zijn niet onbeperkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181000

Discriminating job applicants through algorithmic decision-making

M. Kullmann

Post thumbnail As an increasing number of hiring(-related) decisions have been delegated to algorithms, the author explores the question to what extent EU non-discrimination laws, in combination with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, provide (unsuccessful) job applicants with sufficient legal means to address any discriminatory or biased automated decision taken by an employer.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2019
AA20190045

Doorgiften van persoonsgegevens naar de VS post-Schrems: een empirisch onderzoek naar bedrijven die ook maar wat doen

E. de Graaff, G.J. Ritsema van Eck

Post thumbnail De Schrems-uitspraken van het Europese Hof hebben de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens aanzienlijk lastiger gemaakt. Tenminste, dat is de theorie. Maar houden bedrijven zich ook in de praktijk aan het nieuwe en zeer strenge reguleringskader? In dit artikel presenteren we een verkennend empirisch onderzoek naar die vraag. Het voorlopige antwoord: de meeste bedrijven weten niet eens dat het reguleringskader bestaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2023
AA20230009

Doorwerking van beslissingen van het Straatsburgse Hof in afgesloten strafzaken

P.H.P.H.M.C. van Kempen

De wetgever heeft vooralsnog geen speciale voorziening getroffen om beslissingen van het Europese Hof voor de rechten van de mens te kunnen laten doorwerken in strafzaken die zijn afgesloten met een einduitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. Niettemin lijken er enige mogelijkheden te bestaan om een zekere mate van doorwerking te bewerkstelligen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970354

ECHR case files (Digitaal boek)

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

Post thumbnail This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops.

9789492766007 - 15-08-2017

Een beter Europa, ook voor zigeuners?

M. Rooker

De geschiedenis van de zigeuners wordt gekenmerkt door vervolging en pogingen tot uitroeiing. De meest recente poging zigeuners van de aardbodem te laten verdwijnen is ondernomen door de nazi's. Het belang dat nu wordt gehecht aan mensenrechten is mede een reactie op de onmenselijkheden bedreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooroordelen jegens zigeuners zijn echter taai, dat komt onder meer tot uiting in hun huidige internationaalrechtelijke positie. Maar er is hoop.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1993
AA19930556

Een duivels dilemma

J.H. Gerards

Hard cases; wat te doen wanneer er een Siamese tweeling wordt geboren, waarvan duidelijk is dat als ze worden gescheiden één kind zal sterven, maar als ze dat niet worden gescheiden beiden zullen sterven, en de ouders tegen de scheiding zijn.

Opinie | Amuse
mei 2007
AA20070409

Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

De wet op de orgaandonatie heeft niet het gewenste effect, het aantal donoren blijft achter bij het aantal patienten dat vraagt om een orgaan. Daarom gaan er nu geluiden op om en systeem van geen bezwaar in te voeren, waarbij iedereen donor is tenzij hij/zij aangeeft geen donor te willen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2004
AA20040022

Een internationaal klachtrecht bij schendingen van sociaaleconomische mensenrechten?

A.P.M. Coomans

Deze bijdrage bespreekt en becommentarieert de visie en de argumenten van de Nederlandse regering over de totstandkoming van een klachtrechtprotocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten waarover in de Verenigde Naties momenteel gesproken wordt. Kernvraag daarbij is in hoeverre de naleving van sociale en economische mensenrechten vatbaar is voor rechterlijke toetsing. De regering is van mening dat dit niet goed mogelijk is. In deze bijdrage wordt betoogd dat dit een conservatief standpunt is dat geen recht doet aan recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030022

Een kritische beschouwing over de mensenrechtendeclaratie van Caro

A. Ellian

De strijd om de naleving van de rechten van de mens in de islamitische wereld heeft uiteindelijk tot het verdrag The Cairo Declaration on Human Rights in Islam geleid. In dit artikel wordt dit verdrag in drie verschillende stappen aan een analyse onderwerpen. Allereerst wil ik de achtergronden ervan bespreken, daarna zal ik proberen de achterliggende motieven van de verdragsluitende partijen te achterhalen en ten slotte zal ik het verdrag (dus de afgekondigde rechten) met het daarin opgenomen beperkingsmechanisme trachten te exponeren. Dit artikel is geen kritische beschouwing van een wereldreligie. Het mag niet met de neokoloniale ideeën over de islamitische cultuur worden verward.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1997
AA19970793

Een mensenrechtenadvocaat aan het woord: strategisch procederen in goede en slechte (of uitermate zorgwekkende) tijden

Een interview met Channa Samkalden

W.Y. Hu, D. Pistora

Post thumbnail Mensenrechten zijn aan de orde van de dag. Er zijn vele manieren om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk debat. Een daarvan is het inzetten van een juridische procedure om de naleving van mensenrechten door de Staat en/of ondernemingen ter discussie te stellen. Redacteuren van Ars Aequi gaan daarom in gesprek met Channa Samkalden, mensenrechtenadvocaat te Amsterdam, over strategisch procederen, mensenrechten en de maatschappelijke tendens.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230478

Een miljoen Belgische vluchtelingen een manifest gastvrijer overheid in 1914

M.Y.A. Zieck

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?

Opinie | Column
april 2016
AA20160253

Resultaat 73–84 van de 400 resultaten wordt getoond