Een miljoen Belgische vluchtelingen een manifest gastvrijer overheid in 1914


In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.Y.A. Zieck

Verschijning: april 2016

Archiefcode: AA20160253

Staats- en bestuursrecht MensenrechtenVluchtelingenrechtVreemdelingenrecht

Opinie Column