Een beter Europa, ook voor zigeuners?


De geschiedenis van de zigeuners wordt gekenmerkt door vervolging en pogingen tot uitroeiing. De meest recente poging zigeuners van de aardbodem te laten verdwijnen is ondernomen door de nazi’s. Het belang dat nu wordt gehecht aan mensenrechten is mede een reactie op de onmenselijkheden bedreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooroordelen jegens zigeuners zijn echter taai, dat komt onder meer tot uiting in hun huidige internationaalrechtelijke positie. Maar er is hoop.