Belastingrecht

Resultaat 13–24 van de 255 resultaten wordt getoond

Belastingheffing van Escapes

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 4 april 2001, nr. 35 882, ECLI:NL:HR:2001:AB0852, BNB 2001/216 In de noot bij dit arrest wordt ingegaan wat als rente of waardestijging kan worden aangemerkt en dientengevolge belast wordt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20011015

Belastingheffing van multinationals in een globale marktomgeving; naar een Corporate Tax 2.0?

M.F. de Wilde

Post thumbnail

De manier waarop landen winstbelasting heffen van multinationals is hopeloos verouderd. Winstbelastingsystemen zijn gebaseerd op een economische realiteit van 100 jaar geleden en niet langer toegerust op de economische werkelijkheid van vandaag. Is het niet tijd om eens na te denken over een fundamentele belastinghervorming? De auteur geeft een suggestie: de Corporate Tax 2.0.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2015
AA20150841

Belastingheffing van ontslagvergoedingen bij een dienstbetrekking in diverse landen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 juni 2004, nr. 37 714, ECLI:NL:HR:2004:AF7812 (juni-ontslagvergoeding) Voor de heffingsbevoegdheid ter zake van een ontslagvergoeding moet worden nagegaan welk deel van de beloning in de afgelopen vier jaar in de desbetreffende staat kon worden belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2004
AA20040737

Belastingheffing van profvoetballers

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 februari 1998, nr. 33 266, ECLI:NL:HR:1998:AA2441, BNB 1998/118 (EK-voetballer) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de belastingplichtigheid over de inkomsten van profvoetballers uit het spelen van een internationaal kantoor. Naar Nederlands recht dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980981

Belastingheffing van uitkeringen door de Stichting Contractspelersfonds KNVB

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 mei 2000, nr. 34 653, ECLI:NL:HR:2000:AA5678, BNB 2000/328 (CFK-regeling) Een voormalig beroepsvoetballer geniet na zijn emigratie naar België periodieke uitkeringen van de Stichting Contractspelersfonds KNVB. Deze uitkeringen zijn in Nederland aan belastingheffing onderworpen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010470

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2013
AA20130767

Belastingvlucht naar België

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 juli 1991, nr. 25.308, ECLI:NL:HR:1991:ZC4644, BNB 1991/248 Arrest en noot over een belastingrechtzaak waarbij in het geding is of na een verhuizing naar België het mogelijk maakt om belasting te heffen over de inkomsten die zijn verkregen uit de verkoop van een aandelenpakket met een aanmerkelijk belang. Een verdrag verhindert deze belastingheffing over de inkomsten uit vermogen. Wel is het mogelijk om over de winst belasting te heffen in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1992
AA19920108

Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk

P. Kavelaars

De afgelopen jaren wordt wereldwijd het ontwijken van belastingen door ondernemingen aangepakt. Dit geschiedt onder leiding van de OESO en de EU. Het raakt ook het Caribische deel van het Koninkrijk. In dit artikel wordt hieraan op hoofdlijnen aandacht geschonken.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
september 2019
AA20190628

Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee

T. Braakman

Post thumbnail

Het gebruik van bitcoins als betaalmiddel roept voor de heffing van de omzetbelasting, beter bekend als de btw, vele vragen op. Met name is de vraag of bitcoins voor de toepassing van de btw-vrijstellingen voor geldtransacties en betalingsverkeer gelijkgesteld kunnen worden met ‘gewoon’ geld. Die kwestie kwam aan de orde bij het inwisselen van bitcoins tegen een andere valuta.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2016
AA20160348

Btw-pech met leerlingenvervoer

J.L. van Verseveld

Post thumbnail Over de Gemeente Borsele-zaak is het laatste woord nog niet gezegd. De gemeente komt er in deze zaak bekaaid vanaf: geen aftrek van voorbelasting en geen recht op btw-compensatie. In dit artikel wordt besproken of de Hoge Raad terecht tot dit oordeel is gekomen. Is het verzorgen van leerlingenvervoer werkelijk geen gemeenschapsvoorziening?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190633

Coffeeshops en omzetbelasting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 januari 1998, nr. 33 077, ECLI:NL:HR:1998:AA2388, BNB 1998/116 Arrest en noot bij een casus met de vraagt of voorbelasting ook geld voor de inkoop van drugs bij de uitoefening van een coffeeshop als ondernemer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1998
AA19980784

Commanditaire ondervennootschap tussen echtgenoten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 februari 1997, nr. 31 394, ECLI:NL:HR:1997:AA2098, BNB 1997/176 Arrest en noot over een commanditaire vennootschap tussen echtgenoten met de man als beherend vennoot en vrouw als commanditair vennoot. Het vermogen van de commanditaire vennootschap bestaat uit het tot de huwelijksgemeenschap behorende aandeel van de man in een maatschap van dierenartsen en enig buitenvennootschappelijk vermogen. De vrouw drijft met haar commanditaire deelname een onderneming als zij gerechtigd is tot een eventueel batig liquidatiesaldo.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980196

Resultaat 13–24 van de 255 resultaten wordt getoond