Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk


De afgelopen jaren wordt wereldwijd het ontwijken van belastingen door ondernemingen aangepakt. Dit geschiedt onder leiding van de OESO en de EU. Het raakt ook het Caribische deel van het Koninkrijk. In dit artikel wordt hieraan op hoofdlijnen aandacht geschonken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Kavelaars

Verschijning: September 2019

Archiefcode: AA20190628

Aruba belastingontwijking BEPS Curaçao multinationals OESO St. Maarten

Belastingrecht

Blauwe pagina's Caribisch recht