Belastingheffing van profvoetballers


Hoge Raad 11 februari 1998, nr. 33 266, ECLI:NL:HR:1998:AA2441, BNB 1998/118 (EK-voetballer)

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de belastingplichtigheid over de inkomsten van profvoetballers uit het spelen van een internationaal kantoor. Naar Nederlands recht dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980981

Hoge Raad 11-02-1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2441) zaaknummer: 33 266

belasting contract dienstbetrekking grondslag inkomsten profvoetbal

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie