Resultaat 241–245 van de 245 resultaten wordt getoond

Wat is daar nu mis mee?

Beantwoording rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

Beantwoording van een rechtsvraag over het belastingrecht, meer specifiek de vennootschapsbelasting en de aftrekbaarheid van bepaalde posten.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2005
AA20050410

Wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van fiscale boeten

B. van Rijsbergen

Op 13 maart 1989 heeft de regering de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de herziening van het stelsel van administratieve boeten en de bevoegdheid tot navordering ingediend. De kritiek op het ingediende voorstel is groot. Door velen wordt het voorstel strijdig geacht met elementaire regels van het strafrecht en de rechtsbeginselen die in een rechtsstaat behoren te gelden. Naar de mening van de auteur is het wetsvoorstel een typerend voorbeeld van recente fiscale wetgeving waarmede eenzijdig het belang van de fiscus wordt gediend. In dit artikel wordt een aantal elementen van het wetsvoorstel 21058 behandeld. Gekeken wordt of de nieuwe opzet van het fiscale boetestelsel overeenstemt met de rechtsontwikkeling die de laatste jaren op dit terrein heeft plaatsgevonden.

Verdieping | Studentartikel
februari 1990
AA19900073

Winstbepaling van een vaste inrichting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting) Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980612

Winstdrainage ten gunste van een Ierse concernfinancieringsmaatschappij

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 8 februari 2002, nr. 36 358, ECLI:NL:HR:2002:AB2856, BNB 2002/118 Door een Nederlandse vennootschap aan een Ierse concernfinancieringsmaatschappij betaalde rente op een lening ter financiering van de aankoop van een tweetal concernvennootschappen is in Nederland aftrekbaar. Daaraan staat niet in de weg dat deze rente in Ierland tegen een speciaal tarief van 10% is belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020644

Winstlekkage naar het buitenland

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 april 1989, nr. 35890, BNB 1989/217, ECLI:NL:HR:2001:AB3138 (X B.V. tegen De Staatssecretaris van Financiën) De Hoge Raad bepaalde in onderstaand arrest dat de aftrek van aan een Antilliaanse moeder betaalde rente ter financiering van de aankoop van een dochter van die moeder met de richtige-heffingsbepalingen bestreden kan worden. In de noot wordt verder ingegaan op mogelijkheden om de renteaftrek bij de fiscale eenheid aan te pakken en zo winstlekkage te voorkomen of verminderen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1989
AA19890935

Resultaat 241–245 van de 245 resultaten wordt getoond