Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:807 (Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka)

Artikel 1:25d Wft beperkt de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders AFM en DNB tot gevallen waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld. Gaat dit verder dan de ‘voldoende gekwalificeerde schending’ die het Unierecht als voorwaarde voor lidstaataansprakelijkheid stelt? De thans ter bespreking voorliggende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is voor de beantwoording van deze vraag van rechtstreeks belang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Busch, S.A.M. Keunen

Verschijning: januari 2019

Archiefcode: AA20190059

Hof van Justitie Europese Unie 04-10-2018 (ECLI:EU:C:2018:807) zaaknummer: C-571/16

1:25d Wft aansprakelijkheidsbeperking AFM DNB grove schuld opzet Peter Paul toezichthouder unierecht voldoende gekwalificeerde schending

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie