opzet

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond

‘Bewust roekeloosheid’ in het arbeidsrecht.

Een verheldering van een moeilijk begrip

J. Honée

Het begrip 'bewuste roekeloosheid' heeft veel pennen aan het schrijven gebracht: juristen kunnen niet goed uit de voeten met de restrictieve betekenis die de Hoge Raad in het arrest Pollemans/Hoondert aan het begrip heeft gegeven. Uitkomsten van cognitief psychologisch onderzoek geven echter steun aan de gangbare uitleg van het begrip in de rechtspraak.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080098

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?

De balansopname na Greenworld (2019) en Qnow (2016)

J.M. van Dunné

Post thumbnail De aansprakelijkheid van arbiters werd door de Hoge Raad in 2009 (Greenworld) en 2016 (Qnow) vastgesteld in aansluiting op de beperkte wettelijke aansprakelijkheid van rechters: slechts bij ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ handelen of ‘ernstige verwijtbaarheid’. In dit cahier wordt de stand van zaken geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van de genoemde criteria.

9789492766779 - 02-09-2019

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf? (Digitaal boek)

De balansopname na Greenworld (2019) en Qnow (2016)

J.M. van Dunné

Post thumbnail De aansprakelijkheid van arbiters werd door de Hoge Raad in 2009 (Greenworld) en 2016 (Qnow) vastgesteld in aansluiting op de beperkte wettelijke aansprakelijkheid van rechters: slechts bij ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ handelen of ‘ernstige verwijtbaarheid’. In dit cahier wordt de stand van zaken geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van de genoemde criteria.

9789492766779 - 02-09-2019

Beantwoording rechtsvraag (295) materieel strafrecht: opzet in de Opiumwet

N. Rozemond

In deze rechtsvraag wordt aan de hand van een casus rond de Opiumwet het opzetbegrip in deze wet verder verduidelijkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2001
AA20010679

De methode van het materiële strafrecht

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

De methode van het materiële strafrecht (Digitaal boek)

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

De racistische criminele organisatie

Y. Buruma

Hoge Raad 30 september 1997, nr. 106.412, ECLI:NL:HR:1997:ZD7801 In deze noot bij dit arrest over een racistische politieke partij doet prof. mr. Y. Buruma uit de doeken welke functie art. 140 Sr heeft.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1998
AA19980113

De roekeloze automobilist

T. Kooijmans

Hoge Raad 15 oktober 2013, nr. 12/00885, ECLI:NL:HR:2013:959 (De roekeloze automobilist)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140118

Door roekeloosheid getriggerd

T. Kooijmans

Hoge Raad 28 oktober 2014, nr. 13/02341, ECLI:NL:HR:2014:3057 (Russische roulette)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150130

Exoneratie van aansprakelijkheid voor hulppersonen en regres bij brandschade

Mastum Dakbedekkingen - Nationale Nederlanden

J.M. van Dunné

Hoge Raad 15 januari 1999, nr. 16760, C97/239, ECLI:NL:HR:1999:ZC2819, RvdW nr. 10 C (Mastum Dakbedekkingen/Nationale Nederlanden) Lange tijd hebben arresten van voor de oorlog en vlak na de oorlog het onderwerp van de exoneratie voor hulppersonen beheerst, maar inmiddels zijn er nuances ontstaan en daarvan is dit arrest een voorbeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990555

Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

T. Kooijmans

Hoge Raad 4 november 2014, nr. 12/05178, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150490

Internationale misdrijven, nationale deelnemingsfiguren en het opzet van de medeplichtige

E. van Sliedregt

Hoge Raad 30 juni 2009, nr. 07/10742, ECLI:NL:HR:2009:BG4822, LJN: BG4822 Annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad waarbij medeplichtigheid en voorwaardelijk opzet in een internationale casus aan de orde zijn. Het gaat om medeplichtigheid aan volkerenmoord door het leveren van grondstoffen voor chemische wapens. In de noot wordt dieper ingegaan op het leerstuk daderschap, met in het bijzonder medeplichtigheid en het opzetvereiste daarbij alsmede verschillende internationaalrechtelijke misdrijven zoals genocide en volkerenmoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2009
AA20090744

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond