Toont alle 8 resultaten

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

D. Busch

Post thumbnail In hoeverre moet bij de invulling van vereisten voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad rekening worden gehouden met het eigen karakter van financieel toezicht?

9789069166858 - 31-03-2010

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders (Digitaal boek)

D. Busch

Post thumbnail In hoeverre moet bij de invulling van vereisten voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad rekening worden gehouden met het eigen karakter van financieel toezicht?

9789069166858 - 31-03-2010

De Conservatrix-casus: pionieren met resolutie

J. Altunian, F.L.P. Vulto

Post thumbnail Dit artikel is gewijd aan het faillissement van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. In dit artikel ontleden de auteurs de spraakmakende Conservatrix-casus en wordt onderzocht hoe de afwikkelingsinstrumenten van De Nederlandsche Bank N.V. in een faillissement van een levensverzekeraar werken. In hoeverre bieden de ruime kaders waarbinnen de rol van De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder wordt vormgegeven, houvast en welke lering kan getrokken worden uit deze in het oog springende casus?

Verdieping | Studentartikel
november 2022
AA20220841

Het wordt hoog tijd voor een wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van DNB

R.M. Wibier

Post thumbnail Zowel bij het Icesave-debacle als bij de ondergang van DSB Bank wordt door gedupeerden overwogen of de toezichthouder aansprakelijk kan worden gehouden. Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat iedere gedupeerde mag proberen haar schade op DNB te verhalen terwijl die schade primair door iemand anders is veroorzaakt? Reinout Wibier vraagt zich af of de DNB niet beter moet worden beschermd tegen dit soort claims, bijvoorbeeld door het introduceren van een wettelijke immuniteit voor schade van derden.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2011
AA20110032

Icesave: ‘If something seems too good to be true, it probably is’

H.M. Vletter-van Dort

Post thumbnail Hoe is het mogelijk dat duizenden Nederlanders miljoenen euro’s hebben overgeboekt naar Landsbanki, een IJslandse bank die internetspaarders (via haar speciale internetspaarproduct met de naam Icesave) een wel heel hoge rente bood op de bij haar ingelegde bedragen? Had De Nederlandsche Bank niet moeten ingrijpen? Koesterde niemand argwaan? Hoe kan het dat deze IJslandse bank failliet is gegaan, de IJslandse staat in haar faillissement heeft meegesleurd maar dat vrijwel alle Nederlandse particuliere spaarders het grootste deel van hun ingelegde centjes netjes terug hebben gekregen? Prof. Vletter-van Dort rangschikt de feiten en gaat dan in op de vraag of DNB had kunnen of moeten ingrijpen.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090810

Leerboek Financieel recht – tweede druk

Hardcover

D. Busch, C.W.M. Lieverse, J.W.P.M. van der Velden

Post thumbnail De publiekrechtelijke én privaatrechtelijke regulering van de financiële sector en de daarin actieve spelers, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

9789493199866 - 05-01-2024

Toezichthouders op ramkoers

D. Busch

Post thumbnail Zoals bekend is Zalm, CEO van ABN AMRO, recentelijk opnieuw aan een betrouwbaarheids- en deskundigheidstoets onderworpen. Opnieuw, want Zalm was al op deskundigheid en betrouwbaarheid getoetst voordat hij aantrad als CFO bij DSB Bank. De Nederlandsche Bank kwam bij de herbeoordeling tot de conclusie dat Zalm de toets der kritiek kon doorstaan. De Autoriteit Financiële Markten vond van niet en deed zelfs een formele aanbeveling aan DNB om Zalm heen te zenden wegens gebrek aan deskundigheid. Danny Busch geeft zijn mening over de ramkoers van beide toezichthouders.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2010
AA20100414

Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?

D. Busch, S.A.M. Keunen

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:807 (Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka) Artikel 1:25d Wft beperkt de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders AFM en DNB tot gevallen waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld. Gaat dit verder dan de ‘voldoende gekwalificeerde schending’ die het Unierecht als voorwaarde voor lidstaataansprakelijkheid stelt? De thans ter bespreking voorliggende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is voor de beantwoording van deze vraag van rechtstreeks belang.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2019
AA20190059

Toont alle 8 resultaten