Toont alle 6 resultaten

Belastingen en godsdienst

I.U. Tappeiner

Dit artikel gaat over de hinder van buren en over misbruik maken van bevoegdheid.

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040588

De Berg en Dalse watertorenarresten

L.C.A. Verstappen

Dit artikel gaat over hinder van buren en misbruik van bevoegdheden.

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040590

De grensoverschrijdende garage

H.K. Köster

Hoge Raad 17 april 1970, nr. 10.381, ECLI:NL:HR:1970:AC5012, NJ 1971/89, (De Jongh/Kuipers). Ook wel bekend als Grensoverschrijdende garage.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1970
AA19700542

MTW/FNV Bondgenoten

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 29 juni 2001, nr. R01/040HR, ECLI:NL:HR:2001:AB2388, ELRO-nr. AB2388 (MTF/FNV Bondgenoten) Het gaat in deze zaak om een kwestie die momenteel volop in de belangstelling staat: in hoeverre kan een faillissement gebruikt worden als instrument voor het terugbrengen van de personeelslasten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2002
AA20020260

Particuliere handhaving van de openbare orde

Over schadevoorkoming, goed beheerderschap en de bescherming van de toegankelijkheid van het semipublieke domein

A.E. van Rooij

Bij de overlastbestrijding in winkels, horecagelegenheden en andere semipublieke plaatsen en evenementen staan verschillende private en publieke belangen in een complexe verhouding tot elkaar. Particuliere beheerders mengen zich met hun gedragsregels, toezicht en sancties in persoonlijke, fundamentele vrijheden van hun publiek. Toezicht met behulp van fouillering en cameratoezicht raakt bijvoorbeeld de privacy van bezoekers. Uitsluitingssancties hebben gevolgen voor de bewegingsvrijheid. Geldboetes worden als leedtoevoegend ervaren. Het publiek krijgt hier wel iets voor terug: de genoemde maatregelen moeten overlast voorkomen en dat draagt weer bij aan een groter genot van de goederen en diensten die daar worden aangeboden. Deze bijdrage gaat in op deze juridische belangen bij de private handhaving van de orde in het semipublieke domein. Zijn die particuliere beheerders bij de bestrijding van overlast nu te beschouwen als een verlengstuk van de overheid of handelen zij primair uit eigen belang? En blijft de toegankelijkheid van het semipublieke domein wel voldoende gewaarborgd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2018
AA20180174

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160045

Toont alle 6 resultaten