Verrekening in het zicht van surseance en faillissement en goede trouw


Hoge Raad 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1135 (ING/Van den Bergh q.q.)