Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'


De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Borgers, P. de Vries

Verschijning: Juli 1998

Archiefcode: AA19980646

cultuur normen overeenkomst rechtspluralisme rechtsstelsel verschillen volkeren waarde

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen