Toont alle 8 resultaten

maart 1999

Katern 70: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Over de grens tussen religie en wet: het Indonesische huwelijksrecht

A.W. Bedner

Controle over huwelijken is van oudsher een onderwerp van strijd tussen staat en kerk geweest. In West Europa is deze kwestie inmiddels overal beslist ten gunste van de staat, maar in veel landen wordt nog steeds gehuwd op religieuze of gewoonterechtelijke basis. Vaak resulteert dit in een zwakke positie voor de getrouwde vrouw. Hoewel in Indonesi beslist niet alle problemen zijn opgelost vinden we hier toch een redelijk werkend compromis. Religie vormt nog steeds de basis voor het huwelijk, maar de staat is er wel in geslaagd de afgelopen dertig jaar meer gelijkheid tussen de huwelijkspartners te bewerkstelligen. Deze bijdrage poogt duidelijk te maken hoe dit proces is verlopen, met welke problemen het Indonesische huwelijksrecht nog te kampen heeft, en hoe de staat hiermee omgaat.

Overig | Rode draad | Over de grens
september 2007
AA20070653

Reactie: Over ‘Vervlogen Dromen’, rechtszekerheid en de 19de eeuw + Rechtszekerheid of Rechtsplurali

N.F. van Manen, P.A.M. Mevis

Dit schrijven is een reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de vermaatschappelijking van het recht.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1999
AA19990153

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069167763 - 08-06-2011

Rechtspluralisme in het Romeinse Rijk

Q. Mauer

Op 3 mei 2022 promoveerde Quintijn Mauer aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Application, Adaptation and Rejection The strategies of Roman jurists in responsa concerning Greek documents. Promotor was prof.mr. E. Koops; dr. F.A.J. Hoogendijk was copromotor.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2023
AA20230072

Sporttuchtrecht

H. de Doelder

Ontucht op de judomat, karate op het voetbalveld en illegaal gokken op eigen wedstrijden door de scheidsrechter, zaken voor de tucht- en/of strafrechter? Verder in dit artikel de vraag in hoeverre het sporttuchtrecht voldoet en dient te voldoen aan enkele belangrijke straf(proces)rechtelijke beginselen. Is bijvoorbeeld voor een tuchtrechtelijke veroordeling een voorafgaande strafbaarstelling vereist en is de beschuldigde in het sporttuchtrecht verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling?

Overig | Rode draad | Sport en recht
juli 1996
AA19960484

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

Webboeken
08-06-2011
9789069166605

Toont alle 8 resultaten