Toont alle 5 resultaten

Geen emancipatie maar afhankelijkheid: de rechtspositie van de buitenlandse vrouw in Nederland

S.K. van Walsum

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de verandering binnen het huwelijksrecht en de uitwerking daarvan op de vrouw en gezinsleven. In het tweede deel van het artikel wordt ingegaan op de positie van migranten door het veranderende huwelijksrecht en de moderne positie van de vrouw. In het laatste gedeelte van het artikel wordt betoogd hoe met een beroep op internationaal recht de emancipatoire en liberale tendensen door kunnen werken in heet vreemdelingenrecht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
april 1992
AA19920197

december 1989

Katern 33: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Nawoord bij nevenstaande reactie

P.A.M. Lokin

In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie op een artikel over de samenvoeging van een schilderij wat al dan niet kan leiden tot zaaksvorming.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090176

Normen en waarden ‘by heart’?

K. Schrijvers, J. Straesser

In dit artikel wordt door twee redactieleden ingegaan op, in navolging van het in de Verenigde Staten reeds gevolgde systeem van character education op basisscholen om zo het morele verval tegen te gaan. Ook wordt er een Engelse methode besproken.

Opinie | Redactioneel
februari 1997
AA19970070

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Toont alle 5 resultaten