Toont alle 6 resultaten

Buffy en de democratisering van de Grundnorm

B.M.J. van Klink

Post thumbnail

In dit artikel analyseert de schrijver op een amusabele wijze de televisieserie 'Buffy the Vampire Slayer' en gaat daarbij in op de juridische elementen. De schrijver bespreekt het geweldsmonopolie dat Buffy doorbreekt op een beperkt terrein en de rechtsmacht die haar wordt toegekend. De schrijver gaat in op het bestaan van rechtsnormen en hun oorsprong. Daarnaast behandelt de schrijver de toe-eigening en overname van de rechtsmacht.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
januari 2009
AA20090006

De rechtsorde in het net van de politieke cultuur

U. Becker

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. In dit artikel trekt Becker een vergelijking tussen de rechts- en polieke cultuur die volgens hem als pragmatisch te beschouwen is.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2001
AA20010761

Index on Censorship en het verhaal van de nachtegaal

C. Jansen

In 1986 werd in The Times voor het eerst een beroep gedaan op de wereldopinie om zich uit te spreken tegen de schandelijke processen tegen schrijvers in de Sovjet-Unie. Naar aanleiding hiervan werd in 1972 in Londen het tijdschrift Index en Censorship opgericht. Het tijdschrift bericht over de schending van de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld. Deze waakhond bleek, ook in 1990, meer dan noodzakelijk te zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1990
AA19900219

Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken

Een onderzoek naar de manieren waarop in het N ederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte

M. Siesling

Het culturele delict, door het grote aantal immigranten komen er ook steeds weer nieuwe culturele fenomenen het land binnen. Ook op het gebied van het recht is dit het geval. Hoe kunnen we in Nederland hiermee omgaan, hoe gaan we om met een, in onze ogen zeer ernstig, delict dat gepleegd is vanuit culturele waarden van bevolkingsgroep waartoe de dader behoort.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2007
AA20070265

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Waarom Duits recht?

Aggregerende bijdrage

A.M. Hol

In de rechtsvergelijking is het Duitse recht niet populair. Is dit omdat men de taal niet machtig is? Is het door de ervaringen rond de Tweede Wereldoorlog? Dit Bijzonder nummer maakt duidelijk dat het Duitse recht voor Nederlandse juristen een belangrijke inspiratiebron is of kan zijn voor een beter begrip en de ontwikkeling van het nationale recht.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140586

Toont alle 6 resultaten