Toont alle 7 resultaten

Criminele organisaties

H.K. ter Brake

Kort opiniërend artikel over de criminele organisatie in het algemeen en de organisatie die zich met drugshandel bezighoudt in het bijzonder.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1994
AA19940732

Detentie met een menselijk gezicht

O. van der Linden, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de rond 1990 levende problemen met de detentie van gevangenen. Zo wordt het cellentekort besproken, maar ook de differentiatie in verschillende gevangenissen en huizen van bewaring. De auteurs pleiten voor meer differentiatie en gaan daarbij in op het feit dat huizen van bewaring niet voor langdurige opsluiting bedoeld zijn.

Opinie | Redactioneel
september 1990
AA19900494

Discrepantie en convergentie tussen hoogste bestuursrechters

A.T. Marseille

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende hogere bestuursrechters die Nederland kent. Deze stand van zaken heeft te maken met de bijzondere opkomt van het bestuursrecht. Verder wordt er ingegaan op de verschillen die er bestaan tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050572

Huilen met de pet op

C.J.C.F. Fijnaut

Korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische strafrechtelijke functionarissen waarbij de schrijver vooral in gaat op het feit waarom er volgens hem niet goed wordt ingegaan door de journalisten terwijl de verschillen aanzienlijk zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1997
AA19970016

Nawoord: het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba

S. van Gessel, M.F.J. Haak

Naschrift bij een eerdere reactie over het nieuwe wetboek van strafvordering waarbij het concordantiebeginsel uit het statuut aan de orde komt.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1997
AA19970084

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer

M.J. Gunning

Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
september 1992
AA19920455

Toont alle 7 resultaten