Splitsing van rechtspersonen


Sinds 1983 bevat het Burgerlijk Wetboek een regeling voor de juridische fusie. De rechtsfiguur die wel het spiegelbeeld genoemd wordt van de fusie, namelijk de splitsing, kent de wet niet. Het te bespreken wetsvoorstel strekt ertoe een regeling van de splitsing op te nemen in Boek 2 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.G.H. Kristen, A. van Vught

Verschijning: juli 1996

Archiefcode: AA19960501

concernverhoudingen fusie overname procedure splitsing vennootschap wetsvoorstel

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving