Sociaal recht op een tweesprong


Het sociaal recht was lange tijd een uiting van solidariteit. De laatste jaren treden echter marktwerking en ‘verprivaatrechtelijking’ op de voorgrond. Gaat dit ten koste van de ethiek van het sociaal recht? Het sociaal recht staat op een tweesprong.