ethiek

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

Beroepsethiek, waarden en normen in een leven lang leren als advocaat

R.C.H. van Otterlo

Dit artikel beschrijft het gedragsrecht waaraan een speciale dienstverlener als de advocatuur zich dient te houden.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2004
AA20040751

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie (Digitaal boek)

P.B. Cliteur, A. Ellian

Post thumbnail Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

9789069165431 - 16-08-2005

De Hoge Raad en zelfregulering in het privaatrecht. Het arrest ‘Baby Kelly’ als voorbeeld van hoe het ook anders kan

K. Dijkhoff, W.M.T. Keukens, S. Reynaers

In dit artikel wordt gepleit voor een meer proactieve houding van de Hoge Raad. Het toenemend belang van zelfregulering in het privaatrecht staat hierbij centraal en wordt aan de hand van het recentelijk gewezen Baby Kelly-arrest nader uitgewerkt. Door middel van een alternatieve aanpak wordt getracht een aanzet te geven tot een verdere herbezinning van de taak en rol van de Hoge Raad bij het aansturen op een betere aansluiting van het recht op het maatschappelijk veld.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060009

De koopman van Rhodos

E.H. Hondius

Ewoud Hondius duikt diep in de archieven om de door Cicero bedachte kwestie 'De koopman van Rhodos' onder onze aandacht te brengen.

Opinie | Column
januari 2019
AA20190026

De noodzakelijke verwevenheid van recht en ethiek

R.G.M.E. Foqué

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Recht & Ethiek' wordt ingegaan op de verbondenheid tussen recht en ethiek. In de bijdrage worden verschillende filosofische visies omtrent dit onderwerp behandeld.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980006

Een Europees icoon: de rechtsgeleerde Aemilius Papinianus

J.E. Spruit

Post thumbnail

Papinianus heeft zich in de late Oudheid als gezaghebbend jurist een grote reputatie verworven. Met de receptie van het Romeinse recht in Europa hebben sedert de Renaissance zijn faam en positie als rolmodel voor juristen nog aan kracht gewonnen. Wat kan in dit proces een doorslaggevende factor zijn geweest?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2015
AA20150372

Hoe de trias politica technologische ontwikkeling in haar macht krijgt: het belang van de samenwerking tussen recht, politiek en technologie

L.M. Poort, C.A. Zweistra

Post thumbnail De machtsverdeling binnen de trias politica is een belangrijk uitgangspunt in de inrichting van het Nederlandse staatsbestel. Inmiddels zijn er zorgen over de wijze waarop ingrijpende technologische ontwikkelingen de traditionele machtsbalans onder druk zetten. Een concrete aanleiding is de mate waarin de uitvoerende macht vooroploopt bij het gebruik van nieuwe technologieën zoals digitale (geavanceerde) algoritmes. In dit artikel laten we zien dat een succesvolle handhaving van de trias politica een nauwe samenwerking vergt tussen de domeinen van technologie, politiek, ethiek en recht. De inzet van deze samenwerking is niet alleen om te voorkomen dat technologie zich ontwikkelt tot een vierde macht buiten de trias, nog belangrijker is dat een poging wordt gedaan om technologie te laten bijdragen aan een goede werking van de trias en de inrichting van een rechtvaardige samenleving.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220457

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

Post thumbnail In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
september 2018
AA20180676

maart 1988

Katern 26: Jeugdrecht

F. van Kranen

september 1997

Katern 64: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Martha Nussbaum – ‘Lawyer for humanity’

R.B.J. Tinnevelt

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft Ronald Tinnevelt over Martha Nussbaum, hoogleraar recht en ethiek aan The University of Chicago, die in haar werk en handelen op overtuigende wijze toont hoe de filosofie relevant kan zijn voor rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
oktober 2022
AA20220732

Naar een maatschappelijke orde

P.C.E. van Wijmen

Post thumbnail Naar aanleiding van een onderzoek naar de advocatuur binnen de rechtsstaat, uitmondend in het rapport 'Naar een maatschappelijke orde', is er een wetsvoorstel ter wijziging van de Advocatenwet gekomen. In dit artikel worden naar aanleiding van voornoemd rapport, het wetsvoorstel en de consultatie daarvan bij de NOvA besproken: de kernwaarden op basis waarvan de advocaat de praktijk moet uitoefenen, de eigenstandige positie van de Orde, de toezichtstructuur en de werking van het tuchtrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090126

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond