Rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht


Na een korte omschrijving van wat onder het begrip rechtsbeginselen en -begrippen wordt verstaan gaat de auteur in op de klassieke rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht. Daartoe komen met name vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de derde paragraaf worden nieuwe rechtsbeginselen besproken zoals evenredigheid, proportionaliteit, redelijkheid en toets- en controleerbaarheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Rood-De Boer

Verschijning: Oktober 1991

Archiefcode: AA19910802

bescherming gelijkheid rechtsbeginselen vrijheid zorgplicht zwakkere partij

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen