derdenbeslag

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen

K. Iest

In dit artikel wordt de regeling van het loonbeslag besproken. Deze regeling is tot stand gekomen met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van de regeling besproken, alsmede een schets van de hoofdlijnen van de regeling. Tenslotte wordt er kort aandacht besteed aan de effecten van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1991
AA19910573

Beslag op kredietruimte: een arrest zonder gulden beslag…

W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn

In dit redactionele artikel komt aan de orde of kredietruimte bij een bank vatbaar is voor derdenbeslag. Daarbij wordt een uitspraak van het Bundesgerichtshof met die van de Hoge Raad vergeleken. Zie voor de uitspraak: HR 29 oktober 2004, LJN: AP4504.

Opinie | Redactioneel
januari 2005
AA20050007

De Jong/Carnifour

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 30 november 2001, nr. C00/041HR, ECLI:NL:HR:2001:AD3953, RvdW 2001, 196 (De Jong/Carnifour) Derdenbeslag. Verklaring van derde-beslagene op de voet van artikel 476a Rv. Staat het de derde beslagene vrij zijn verklaring, zo die onjuist is, te herroepen of te wijzigen? Onrechtmatige daad; rechtsverwerking. Geen analoge toepassing artikel 3:35 en 3:36 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2002
AA20020276

De Kroon c.s./Notaris Peters

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 15 november 2002, nr. C00/279HR, ECLI:NL:HR:2002:AF0576, RvdW 2002, 181 (De Kroon c.s./Notaris Peters) Verkoop onroerende zaak. Stichting derdengelden. Conservatoir derdenbeslag onder de notaris ten laste van de verkoper. Is de vordering van de verkoper tot uitbetaling van de koopsom een vordering op de notaris dan wel op de Stichting derdengelden?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030449

De Vleeschmeesters: over de opheffing van een Frans faillisement en de gevolgen daarvan in Nederland

P. Vlas

Hoge Raad 31 mei 1996, nr. 16007, ECLI:NL:HR:1996:ZC2091, RvdW 1996, 133 C (Coppoolse/De Vleeschmeesters) Geding waarin in een casus over een faillissement speelt of naar Nederlands internationaal privaatrecht een vordering tegen een debiteur kan worden ingesteld nadat er in een ander land dan Nederland als reeds een faillissementsprocedure is geweest en deze is afgesloten bij het ontbreken aan baten. De Hoge Raad oordeelt dat naar Nederlands IPR dit mogelijk is en dat er in Nederland een vordering kan worden ingesteld om hetgene dat nog niet voldaan is te verkrijgen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970233

Een ander verhaal

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

Een ander verhaal (Digitaal boek)

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

maart 1999

Katern 70: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

september 2002

Katern 84: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

maart 2006

Katern 98: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Ontvanger/De Vlaanderen

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 21 januari 2005, nr. C03/265HR, ECLI:NL:HR:2005:AR2776, RvdW 2005, 17 (Ontvanger/De Vlaanderen) In deze annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de werking van het executoriaal derdenbeslag. Daarnaast komt de problematiek rondom een herstelexploot aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2005
AA20050361

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond