Nieuw bewijsrecht in burgerlijke zaken


Artikel waarin de verandering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering centraal staat voor wat betreft de wijziging van het bewijsrecht in burgerlijke zaken. In het artikel wordt ingegaan op de parlementaire geschiedenis en vervolgens wordt de regeling inhoudelijk besproken. Verderop komt de veranderde terminologie aan de orde. Daarna wordt de vrijheid en de lijdelijkheid van de rechter besproken in de nieuwe wet. Vervolgens komen de verschillende bewijsmiddelen aan de orde zoals schriftelijk bewijs, de partij als getuige en het getuigenbewijs in het algemeen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.Ch. Verschuur

Verschijning: april 1988

Archiefcode: AA19880244

bewijsrecht deskundigenbericht getuigen getuigenverhoor lijdelijkheid proces op tegenspraak vrijheid

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving