Toont alle 11 resultaten

De RiK-regeling; waardevol of waardeloos?

C.J.M. Stubenrouch

Dit artikel geeft een omschrijving van de Regeling inzake Kantoorverklaringen. Een uiteenzetting van de voor en nadelen van de mogelijkheden om getuigen zonder de aanwezigheid van een rechter-commissaris te horen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2005
AA20050072

Het Civiele Procesdossier

P.S.T. Awater, P.M. Vos

Post thumbnail Het Civiele Procesdossier biedt studenten en praktijkjuristen aan de hand van een echt procesdossier praktisch inzicht in het Nederlandse burgerlijk procesrecht.

9789493333055 - 06-12-2023

Het EVRM en de partij-getuige

G.R. Rutgers

Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 13151, ECLI:NL:HR:1988:AD0203, NJ 1988, 725 (Dombo Beheer BV/Nederlandse Middenstandsbank NV) Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 oktober 1993, Application no. 14448/88, ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001444888 (Dombo Beheer BV/The Netherlands) Twee uitspraken, zowel van de Hoge Raad (19-2-1988) en het EHRM (27-10-1993) worden besproken. De uitspraak van het EHRM volgt op de uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat i.c. om de partij als getuige. Onder het oude recht stond het OBW en het oude Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering niet toe. I.c. heeft de (oud) directeur van een bv niet kunnen getuigen. Volgens het EHRM is dit in strijd met de regels van een eerlijk proces. Het EHRM kent geen 'minnelijke genoegdoening' (schadevergoeding) toe omdat indien de getuigenis wel had plaatsgevonden niet zeker was of de verliezende partij in dat geval gewonnen had.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1994
AA19940758

Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

F.J. Fernhout

Als het in een civiele procedure aankomt op bewijslevering, worden er meestal getuigen gehoord.Getuigen hebben verplichtingen: ze moeten verschijnen, de eed of belofte afleggen, antwoord geven op de gestelde vragen en ze moeten ook nog de waarheid spreken. Het verschoningsrecht is één van de uitzonderingen op deze verplichtingen. Of een getuige daarop al dan niet een beroep kan doen, is voor de procesdeelnemers van groot belang. Winst of verlies van een procedure kan ervan afhangen en de getuige zelf riskeert gijzeling en een strafrechtelijke vervolging, wanneer hij blijft zwijgen zonder daartoe gerechtigd te zijn. De wet regelt het onderwerp echter summier, terwijl literatuur en rechtspraak een diffuus beeld te zien geven. Dat vormde de aanleiding om alle aspecten van het verschoningsrecht in civiele zaken – zowel de processuele als de materiële – aan een grondige analyse te onderwerpen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2005
AA20050865

Het voorlopig getuigenverhoor en het EEX

G.R. Rutgers

Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 8573, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, RvdW 1995, 71 (Saueressig GmbH & Co (Duitsland)/Forbo Krommenie BV) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op het voorlopig getuigenverhoor en de verhouding daarmee met de EEX-verordening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1996
AA19960189

maart 2008

Katern 106: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

maart 2003

Katern 86: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nawoord op ‘Schimmenspel’ van B.F.N. Boeker

H.F.M. Crombag

Nawoord van Prof. dr. H.F.M. Crombag op de reactie van B.F.N. Boeker die deze gaf naar aanleiding van het artikel in het januarinummer van Ars Aequi.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1989
AA19890758

Nieuw bewijsrecht in burgerlijke zaken

R.Ch. Verschuur

Artikel waarin de verandering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering centraal staat voor wat betreft de wijziging van het bewijsrecht in burgerlijke zaken. In het artikel wordt ingegaan op de parlementaire geschiedenis en vervolgens wordt de regeling inhoudelijk besproken. Verderop komt de veranderde terminologie aan de orde. Daarna wordt de vrijheid en de lijdelijkheid van de rechter besproken in de nieuwe wet. Vervolgens komen de verschillende bewijsmiddelen aan de orde zoals schriftelijk bewijs, de partij als getuige en het getuigenbewijs in het algemeen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1988
AA19880244

Schimmenspel: een reaktie

B.F.N. Boeker

Reactie van B.F.N. Boeker op de gegeven mening van prof. Dr. H.F.M. Crombag in het januarinummer van Ars Aequi. Het betrof een vergelijking tussen het Amerikaanse en het Nederlandse strafprocesrecht. Boeker uit in deze bijdrage de nodige kritiek op de standpunten van Crombag.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1989
AA19890757

Voorlopige bewijsverrichtingen: wat kun en moet je ermee, nu en in de (nabije?) toekomst?

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in zogenoemde ‘voorlopige bewijsmaatregelen’. Wat is eigenlijk het nut en wat zijn de mogelijkheden hiervan? Deze bijdrage besteedt aandacht aan deze kwestie in de context van enerzijds recente rechtspraak en anderzijds ontwikkelingen rond de modernisering van het bewijsrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190097

Toont alle 11 resultaten