Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Anonieme getuigen

A.H.J. Swart

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 20 november 1989, ECLI:NL:XX:1989:AD0949, Application no. 11454/85 (Kostovski v. The Netherlands) Uitspraak van het EHRM waarin het hof een zaak tegen de Staat der Nederlanden behandelt waarin de gebruikmaking van verklaringen van getuigen à charge indien aan de verdachte een passende en afdoende gelegenheid is geboden de getuige op de proef te stellen en te ondervragen, hetzij op het moment de getuige zijn verklaring aflegde, hetzij op een later moment. Het EHRM oordeelt dat i.c. deze mogelijkheid aan de klager niet geboden is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900315

Bewijslastverdeling in civiele contentieuze procedure

G.R. Rutgers

Hoge Raad 23 oktober 1992, nr. 14729, ECLI:NL:HR:1992:ZC0727, (CZF/Van der Velde). Ook bekend als het Ongeval St. Oedenrode. In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bewijslastverdeling in een civiele procedure. I.c. was er sprake van een auto-ongeluk waarbij de bewijslast bij de gedaagde komt te liggen. In de noot wordt uitvoerig ingegaan op de bewijslastverdeling; deze uitspraak is gedaan voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930653

De rechter als getuige

G.R. Rutgers

Hoge Raad 7 juni 2002, nr. C00/266HR, ECLI:NL:HR:2002:AE0651, RvdW 2002, 981 (Mr. X./Van Dommelen en Domaro BV) Ook voor de kantonrechter die geen proces-verbaal heeft opgemaakt van een comparitie van partijen, geldt de verplichting, als verwoord in artikel 165 lid 1 Rv, om als getuige (in hoger beroep) een verklaring af te leggen (in casu over hetgeen tijdens die comparitie is voorgevallen).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2002
AA20020902

Het lek van Nootdorp, beschouwingen over het verschoningsrecht van journalisten

P.J.R. Habraken

Mag een journalist zich ter bescherming van zijn bronnen verschonen van het afleggen van getuigenis in rechte? In dit artikel wordt naar aanleiding van de geruchtmakende 'Nootdorp-affaire' het geldende recht met betrekking tot het journalistieke verschoningsrecht onderzocht. Hierbij komt aan de orde de vraag, of artikel 10 ECRM — eventueel in verband met artikel 19 BuPo-verdrag — de journalist in dat opzicht wellicht nieuwe mogelijkheden biedt.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1989
AA19890825

maart 2007

Katern 102: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

juni 1995

Katern 55: Straf(proces)recht

C.H. Brants

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nawoord op ‘Schimmenspel’ van B.F.N. Boeker

H.F.M. Crombag

Nawoord van Prof. dr. H.F.M. Crombag op de reactie van B.F.N. Boeker die deze gaf naar aanleiding van het artikel in het januarinummer van Ars Aequi.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1989
AA19890758

Nieuw bewijsrecht in burgerlijke zaken

R.Ch. Verschuur

Artikel waarin de verandering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering centraal staat voor wat betreft de wijziging van het bewijsrecht in burgerlijke zaken. In het artikel wordt ingegaan op de parlementaire geschiedenis en vervolgens wordt de regeling inhoudelijk besproken. Verderop komt de veranderde terminologie aan de orde. Daarna wordt de vrijheid en de lijdelijkheid van de rechter besproken in de nieuwe wet. Vervolgens komen de verschillende bewijsmiddelen aan de orde zoals schriftelijk bewijs, de partij als getuige en het getuigenbewijs in het algemeen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1988
AA19880244

Rechtsvraag (213) strafprocesrecht

J.C.M. Leijten

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, anoniem getuigenbewijs en de mogelijkheid tot herziening aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1992
AA19920182

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond