Nawoord op bovenstaande reactie


De oorspronkelijke annotator geeft een nawoord op een binnengekomen reactie op een annotatie waarin de Hoge Raad schadevergoeding toekende bij rechtmatige overheidsdaad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911175

nawoord onrechtmatige daad reactie rechtmatige overheidsdaad schadevergoeding

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht

Opinie Reactie/nawoord