reactie

Resultaat 1–12 van de 52 resultaten wordt getoond

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1993
AA19930626

Ars iuris est ridendum: Reactie 1

S. van Woensel

Reactie op een redactioneel artikel in Ars Aequi over de uniformiteit en de saaiheid waarin geschriften in juridische tijdschriften worden opgenomen. De auteur zegt daartegen dat de auteurs de hand in eigen boezem moeten steken en dienen te beginnen bij het eigen blad en geeft daartoe een aantal voorbeelden van luchtige juridische voorvallen.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910603

Ars iuris est ridendum: Reactie 2

J. Boorsma

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd redactioneel artikel met daarin de kritiek op de eenvormigheid en saaiheid van juridische geschriften in gezaghebbende tijdschriften. Ook deze auteur pleit ervoor dat Ars Aequi de handschoen oppakt en start met het luchtiger maken van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910604

Ars iuris est ridendum: Reactie 3

H.J. van Kooten

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften. De auteur wijdt de uniformiteit en de hang naar vormvoorschriften vooral aan het strafrecht waarbij op vormvoorschriften erg de nadruk ligt. De auteur hekelt ook de opmerking van de redacteuren dat wijzigingen in juridische geschriften met name in andere tijdschriften zouden moet plaatsvinden.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910605

Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

Reactie op ´Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe´

M. Scheele

Een reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040422

De Amsterdamse School: een nawoord

H.C.F. Schoordijk

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de Amsterdamse school. In het artikel geeft de Amsterdamse hoogleraar Schoordijk weer wat er volgens hem op privaatrechtelijk gebied na het vertrek van de bekende hoogleraar Eggens aan de Universiteit van Amsterdam is gebeurd.

Verdieping | Interview
december 1991
AA19911172

De berechting van Saddam Hussein: een reactie

G.A.M. Strijards

Een reactie op het artikel: "De berechting van Saddam Hussein".

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2004
AA20040348

De OV-studentenkaart en het gemeenschapstrouwbeginsel: een reactie

C.M.J.A. Kuypers

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel en een andere reactie over de onverenigbaarheid van de OV-Jaarkaart voor studenten en het Europees gemeenschapsrecht. In de reactie wordt deze stelling iets genuanceerd.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920588

Denken over rekening-courant en schuldoverneming: terug naar de feiten

Reactie op 'Rekening-courantrekening en schuldoverneming in faillissementssituaties; zoete broodjes worden niet gebakken'

A. Smeekes

Een reactie op het artikel: "Rekening-courantrekening en schuldoverneming in faillisementssituaties; zoete broodjes worden niet gebakken'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040415

Direkt wonen: doet de praktijk wat de wet niet toestaat?

J.J. Dammingh

In hun bijdrage ‘Direkt wonen; dat kost geld!’ in de rubriek ‘Redactioneel’ in Ars Aequi van september jl. stellen H. Borgers en M. van de Hel dat woningzoekenden die via een tussenpersoon woonruimte te huur krijgen aangeboden, vaak ten onrechte een (te hoge) vergoeding aan die tussenpersoon moeten betalen. Deze stelling lijkt mij niet juist ten aanzien van de verhuur van onzelfstandige woonruimte. Zo zal de student die via een bemiddelingsbureau een kamer of etage vindt, doorgaans wél terecht courtage aan dat bureau verschuldigd zijn. In het navolgende ga ik nader in op enkele door Borgers en Van de Hel in hun bijdrage geponeerde stellingen.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1998
AA19980965

Een liefde voor het leven

H.U. Jessurun d'Oliveira

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. In dit artikel gaat Jessurun d´Oliveira in op een criminologisch artikel waarbij hij een een oratie van een hoogleraar (1958) aanviel met als gevolg een groot aantal reacties.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010727

Gelijke behandeling is een rechtsplicht in SGP-casus

Een reactie op Kortmann

R. Kooijman

Reactie op een noot van Kortmann over gelijke behandeling van vrouwen bij de SGP. Kortmann geeft zelf nog een kort nawoord.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2008
AA20080626

Resultaat 1–12 van de 52 resultaten wordt getoond