Toont alle 6 resultaten

De overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door achteraf bezien ten onrechte toegepaste strafvorderlijke dwangmiddelen

J. Dekker

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor schade door het achteraf bezien ten onrechte toepassen van dwangmiddelen tijdens opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft zich gedurende enkele jaren sterk ontwikkeld. Op 29 april 1995 is hierin verandering gekomen. Recentelijk heeft deze ontwikkeling met twee uitspraken van de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk gekregen. In het verlengde van beide arresten wordt een aantal problemen besproken, die het leerstuk van de (on)rechtmatige overheidsdaad meebrengt.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 1995
AA19950748

December 2007

Katern 105: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Juni 1997

Katern 63: Bestuursrecht

R.L. Vucsán, H.B. Winter

September 1997

Katern 64: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Nawoord op bovenstaande reactie

P.J.J. van Buuren

De oorspronkelijke annotator geeft een nawoord op een binnengekomen reactie op een annotatie waarin de Hoge Raad schadevergoeding toekende bij rechtmatige overheidsdaad.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1991
AA19911175

Reactie op ‘Het varkensmesterarrest’

H. van den Berg

In deze reactie op een annotatie bij het Varkensmester-arrest wordt ingegaan op de strekking van de uitspraak van de Hoge Raad dat er schadevergoeding wordt toegekend bij een rechtmatige overheidsdaad.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1991
AA19911173

Toont alle 6 resultaten