Mulder q.q.-CLBN (Connection) tien jaren later

Annotatie


Hoge Raad 17 februari 1995, nr. 15743, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996, 471; Ars Aequi 1995, p. 604-611 (AA19950604(Mulder/CLBN)

Inning van verpande vorderingen door pandgever/curator.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050744

Hoge Raad 17-02-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1641) zaaknummer: 15743

inning pand verrekening voorrang vordering

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel