Showing all 7 results

De inningsbevoegdheid van de pandhouder van een vordering

R.M. Wibier

Hoge Raad 21 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun Age/Neo-River)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2015
AA20150126

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

E. Koops

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2011
AA20110669

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 7-5-2019

September 2006

Katern 100: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

Juni 1994

Katern 51: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

Mulder q.q.-CLBN (Connection) tien jaren later

Annotatie

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 februari 1995, nr. 15.743, NJ 1996, 471; Ars Aequi 1995, p. 604-611 (
AA19950604) Inning van verpande vorderingen door pandgever/curator.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
September 2005
AA20050744

Showing all 7 results