Connection (Mr Mulder q.q.-CLBN)


Hoge Raad 17 februari 1995, nr. 15743, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, RvdW 1995, 45C (Mr Mulder q.q./CLBN)

In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de inning van een verpande vordering door een pandgever/ curator centraal naar het nieuwe recht dat is ingevoerd in 1992.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: juli 1995

Archiefcode: AA19950604

Hoge Raad 17-02-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1641) zaaknummer: 15743

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie