Mijn echtgenote?


Hoge Raad 31 januari 1997, nr. 16196, ECLI:NL:HR:1997:ZC2265, RvdW 1997, 35 C

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de uitleg van een uiterste wilsbeschikking waarbij aan de orde komen: dwaling, drie regels voor uitleg en de duidelijkheid een uiterste wilsbeschikking.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.A. van Mourik

Verschijning: oktober 1997

Archiefcode: AA19970737

Hoge Raad 31-01-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2265) zaaknummer: 16196

dwaling overlijden testament uiterste wil vormvoorschriften

Burgerlijk recht Erfrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie