Toont alle 5 resultaten

De rechtvaardiging van het successierecht

J.J.M. Jansen

Wie dagdroomt er soms niet van een grote erfenis van een onbekende oom? Welke leuke dingen zou je met dat buitenkansje allemaal wel niet kunnen doen? Als zo’n sprookje werkelijkheid wordt, kan het wreed worden verstoord als de erfgenaam geen rekening houdt met het te betalen successierecht. Want wie in Nederland iets krachtens erfrecht verkrijgt, is successierecht verschuldigd en als het tegenzit, kan het successierecht zelfs oplopen tot 68%. Waarom is zo’n heffing eigenlijk gerechtvaardigd? Die vraag is van alle tijden en eigenlijk weet niemand daar een goed antwoord op te geven.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2005
AA20050021

Estate planning? Een generalistisch specialisme

Van de Embryowet tot de Wet studiefinanciering 2000

F.W.J.M. Schols

Estate planning is een vakgebied, dat gezien kan worden als een generalistisch specialisme, waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeenkomen en geïntegreerd worden aangepakt rondom het overlijden van een natuurlijk persoon. Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van het (familie)vermogen naar (meestal) de volgende generatie en het (tijdelijke) beheer van dat vermogen na overlijden. Estate planning kan gezien worden als het sluitstuk op de financiële planning van een persoon.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2007
AA20071002

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

W.L.J.M. Duijst , E. Thoonen

Post thumbnail Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2018
AA20180777

Huur en overlijden

L.C.M. Admiraal, P.M.J.H. ten Broecke

In het vermogensrecht worden diverse gevolgen verbonden aan het overlijden. Zo ook in het huurrecht. In dit artikel geven wij een overzicht van de gevolgen die het huurrecht verbindt aan het overlijden van de huurder of de verhuurder.


Advertorial

Basisopleiding huurrecht – OSR juridische opleidingen

Wanneer je huurders of verhuurders wilt bijstaan of adviseren in huurrechtelijke kwesties, heb je een goede basiskennis nodig van het huurrecht. Die vind je in de basisopleiding huurrecht van OSR juridische opleidingen. Deze basisopleiding is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens de vierdaagse opleiding komen alle belangrijke onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten aan de orde: het begrip ‘huur’, verplichtingen van huurders en verhuurders, de gebrekenregeling en het huurprijzenrecht. De opleiding eindigt met een praktijkmiddag waarin de docenten casuïstiek binnen het woonruimterecht behandelen. OSR juridische opleiding organiseert de opleiding twee keer per jaar, in het voor- en najaar. In 2022 start de basisopleiding op 8 juni en 2 november.
“Het was een hele interessante opleiding met veel zaken die ik kan gebruiken in mijn dagelijkse werk maar ook zaken die geen betrekking hebben op mijn werk maar die ik ondanks toch graag wilde meepikken.”
Deelnemer van de basisopleiding huurrecht Ga voor meer informatie, locatie en data van alle bijeenkomsten naar de website.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2022
AA20220232

Mijn echtgenote?

M.J.A. van Mourik

Hoge Raad 31 januari 1997, nr. 16196, ECLI:NL:HR:1997:ZC2265, RvdW 1997, 35 C In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de uitleg van een uiterste wilsbeschikking waarbij aan de orde komen: dwaling, drie regels voor uitleg en de duidelijkheid een uiterste wilsbeschikking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1997
AA19970737

Toont alle 5 resultaten