Lunderstädt/De Kok c.s.


Hoge Raad 21 december 2001, nr. C00/053HR, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, RvdW 2002, 7 (Lunderstädt/De Kok c.s.). Ook bekend als Neptunus II.

De vraag die in dit arrest speelt is: Heeft de curator net als bij de faillisementspauliana ook bij een onrechtmatige daad ogv 6:162 BW een exclusief recht of kan ook een individuele crediteur een onrechtmatige-daadvordering instellen. Mocht deze vraag met ja beantwoord worden, hoe verhoudt deze vordering zich dan ten opzichte van de vorderingen van de curator?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: november 2002

Archiefcode: AA20020819

Hoge Raad 21-12-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AD2684) zaaknummer: C00/053HR

actio pauliana faillissement geen exclusiviteit curator onrechtmatige daad samenloop vordering curator en individuele crediteuren

Belastingrecht Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie