Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: april 2020

Archiefcode: AA20200393

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23-10-2020 (ECLI:NL:RVS:2019:3535) zaaknummer: 201900753/1/A2

ABRvS Belastingdienst beleidsvrijheid evenredigheidsbeginsel Kinderopvangtoeslag terugvordering

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie