Belastingdienst

Toont alle 11 resultaten

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

De juridische kwalificatie van een fiscale ruling en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk

E.A.M. Huiskers-Stoop

Post thumbnail Een fiscale ruling kan in het algemeen worden omschreven als een ‘afspraak met de inspecteur van de Belastingdienst over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht op een bepaald feitencomplex’. In de praktijk gaat het om afspraken met grote multinationale ondernemingen. De fiscale ruling is geen zelfstandige juridische rechtsfiguur en kent meerdere verschijningsvormen. De auteur gaat nader in op de juridische kwalificatie van de ruling, de gebondenheid daaraan door partijen en de rechtsbescherming die belastingplichtigen aan de kwalificatie kunnen ontlenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180793

De rechtsstaat en de toeslagenaffaire: over frames, feiten en recht(vaardigheid)

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail Frames kunnen verstorend werken voor de rechtsstaat en de rechtspraak, feiten zijn nodig om teleurstelling (en erger, zoals de toeslagenaffaire en de bestorming van Capitol Hill) te voorkomen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2021
AA20210235

Een robotrechter voor echte mensen?

L.A.G.M. van der Geld

Een seksrobot, prima. Maar een heuse robotrechter? Dat ziet Lucienne van der Geld toch niet zo zitten, zo lees je in deze column.

Opinie | Column
februari 2021
AA20210142

Het einde van het bankgeheim nabij?

De voorstellen van eurocommissaris Kovács en recente ontwikkelingen nader bezien

G.H. Sjobbema

Post thumbnail Bij het woord ‘bankgeheim’ denken veel mensen al snel aan ‘zwarte vermogens’ die op een veelal Zwitserse bankrekening zijn gezet om zo te voorkomen dat de fiscus belasting over het vermogen kan heffen. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Daarom heeft eurocommissaris László Kovács voorgesteld het bankgeheim op te heffen ten behoeve van de belastingheffing. In het artikel ‘Het einde van het bankgeheim nabij?’ van fiscaal jurist Gerhard Sjobbema wordt duidelijk dat het bankgeheim steeds meer onder druk komt te staan.

januari 2010
AA20100011

Het procesdossier in fiscaalrechtelijke zaken

P.J. Draijer, S.D. de Jong, C.J.M. Perraud, L.E.F. Pietersen, A.B. Vissers

Post thumbnail Procederen tegen de fiscus, van de eerste belastingaanslag tot de Hoge Raad. Aan de hand van een spraakmakende fiscale zaak worden alle stappen in de fiscale procedure in kaart gebracht en wordt bovendien inzicht geboden op welke wijze je een fiscale procedure inhoudelijk en strategisch kunt insteken.

9789493333000 - 04-09-2023

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200393

Melding van betalingsonmacht: geen onwrikbaar vereiste voor causaliteitsverweer bestuurder

S.M. Bartman

Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1976 (X/Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2022
AA20220207

Paradoxale fiscale vrijheid

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail

De bestrijding van belastingontwijking staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Wetgevers helpen bij de intensivering van de jacht op free riders door aanscherping van nationale regelgeving en internationale samenwerking. De grenzen van fiscale vrijheid van de burger en zijn adviseur wordt daarbij steeds strakker getrokken. Het fiscalevrijheidsbeeld wordt echter gecompliceerder wanneer verschillende vrijheidsbegrippen worden onderscheiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2017
AA20170402

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Post thumbnail Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
september 2014
AA20140596

Waait er na het kinderopvang­toeslagenschandaal een frisse wind door de bestuursrechtspraak?

L.J.A. Damen

Post thumbnail Eind 2019 was er de Wende: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘ging om’ in het Kinderopvangtoeslagenschandaal. Eind 2020 verscheen het – terecht vernietigende – rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Eind 2021 verschenen zelfreflectierapporten van de rechtbanken en de Afdeling. Waait er nu een frisse PKW (Post-Kinder­opvangtoeslagenschandaal-Wind) door de bestuursrechtspraak?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2022
AA20220627

Toont alle 11 resultaten