Showing all 4 results

De juridische kwalificatie van een fiscale ruling en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk

E.A.M. Huiskers-Stoop

Een fiscale ruling kan in het algemeen worden omschreven als een ‘afspraak met de inspecteur van de Belastingdienst over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht op een bepaald feitencomplex’. In de praktijk gaat het om afspraken met grote multinationale ondernemingen. De fiscale ruling is geen zelfstandige juridische rechtsfiguur en kent meerdere verschijningsvormen. De auteur gaat nader in op de juridische kwalificatie van de ruling, de gebondenheid daaraan door partijen en de rechtsbescherming die belastingplichtigen aan de kwalificatie kunnen ontlenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2018
AA20180793

Het einde van het bankgeheim nabij?

De voorstellen van eurocommissaris Kovács en recente ontwikkelingen nader bezien

G.H. Sjobbema

Bij het woord ‘bankgeheim’ denken veel mensen al snel aan ‘zwarte vermogens’ die op een veelal Zwitserse bankrekening zijn gezet om zo te voorkomen dat de fiscus belasting over het vermogen kan heffen. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Daarom heeft eurocommissaris László Kovács voorgesteld het bankgeheim op te heffen ten behoeve van de belastingheffing. In het artikel ‘Het einde van het bankgeheim nabij?’ van fiscaal jurist Gerhard Sjobbema wordt duidelijk dat het bankgeheim steeds meer onder druk komt te staan.

Januari 2010
AA20100011

Paradoxale fiscale vrijheid

J.L.M. Gribnau

De bestrijding van belastingontwijking staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Wetgevers helpen bij de intensivering van de jacht op free riders door aanscherping van nationale regelgeving en internationale samenwerking. De grenzen van fiscale vrijheid van de burger en zijn adviseur wordt daarbij steeds strakker getrokken. Het fiscalevrijheidsbeeld wordt echter gecompliceerder wanneer verschillende vrijheidsbegrippen worden onderscheiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2017
AA20170402

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
September 2014
AA20140596

Showing all 4 results