ABRvS

Toont alle 5 resultaten

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

De conclusie in het bestuursrecht: van pionieren naar oogsten?

R.J.N. Schlössels

Post thumbnail De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘conclusie’ (art. 8:12a Awb). In deze bijdrage wordt aan de hand van de tot op heden genomen conclusies ingegaan op de vraag of de verwachtingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn uitgekomen. Tevens wordt bezien hoe de voordelen van het conclusiestelsel nog beter tot hun recht kunnen komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2021
AA20210916

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Na de inval op 24 februari 2022 van Rusland in Oekraïne verklaarde de Raad van de Europese Unie de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van toepassing op degenen die de oorlog ontvluchtten. Nederland verklaarde in eerste instantie die bescherming ruimhartig toe te zullen passen. Desalniettemin werd die bescherming al binnen een paar maanden weer beëindigd voor de categorie derdelanders die geen permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. In dit artikel onderzoekt Carolus Grütters of de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid die bevoegdheid wel heeft. Uitgelegd wordt wat de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van de EU precies inhoudt en wie daaronder vallen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de merkwaardige wijze waarop een groep van derdelanders, die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, in Nederland is behandeld en hoe verschillende vreemdelingenrechters daarover hebben geoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240385

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200393

Ver van het bed of dicht bij huis

Wetgevingsbevelen in het civiele en bestuursprocesrecht

G. Boogaard

Post thumbnail

Op 15 mei 2013 promoveerde Geerten Boogaard aan de UvA op zijn proefschrift Het Wetgevingsbevel. Over constitutionele verhoudingen en manieren om een wetgever tot regelgeving aan te zetten.

De Hoge Raad doet erg moeilijk over bevelen aan een regelgever. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft dergelijke wetgevingsbevelen echter wel. Moet de Afdeling zich iets gelegen laten liggen aan de bezwaren van de Hoge Raad of is er een goede rechtvaardiging voor een verschil tussen de civiele rechter en de bestuursrechter op dit punt?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2013
AA20130885

Toont alle 5 resultaten