Toont alle 6 resultaten

Hulpverlening in het zeerecht

R. Cleton

Hulpverlening aan schepen is een van de typisch traditionele instituten van het zeerecht en als zodanig aan te merken als een particularisme van het zeerecht. Dit instituut is sinds 1910 geregeld in het Brusselse Verdrag inzake hulp en berging. In deze bijdrage worden het juridische karakter van hulpverlening en de voorwaarden waaronder hulploon kan worden toegekend, nader geanalyseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het zogenaamde 'no cure, no pay'-beginsel. Tevens wordt het nieuwe Hulpverleningsverdrag besproken, waarin de mogelijkheid is opgenomen om aan de hulpverlener in de vorm van een bijzondere vergoeding een beloning toe te kennen voor de door hem verrichte inspanningen om schade aan het milieu te voorkomen of te verminderen.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930414

Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel

juni 1997

Katern 63: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

september 2000

Katern 76: Vervoerrecht

J.W.L.M. ten Braak

Rechter moet integriteit psychiatrische patiënt veel beter beschermen

L. Koetsier

In dit opiniërende artikel staat de visie van een voormalig psychiatrisch patiënt centraal voor wat betreft het toepassen van dwangmiddelen. De auteur gaat in op de regels die geschapen zijn in de rechtspraak over maatregelen tegen de wil van de patiënt.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1990
AA19900017

Schirmeister-De Heus (Oldtimer-arrest)

J. Hijma

Hoge Raad 15 april 1994, nr. 15318, ECLI:NL:HR:1994:ZC1338, RvdW 1994, 95 (Schirmeister/De Heus). Ook bekend als Oldtimer-arrest. In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot is in geding of verborgen roest aan een oldtimer voor de rekening van de koper dient te blijven of dat de verkoper deze had moeten mededelen en of er sprake is van dwaling. De lagere rechters oordelen beiden van niet. De Hoge Raad casseert echter en zegt dat er sprake is van dwaling. De Hoge Raad formuleert voor de koop van tweedehands auto's een viertal regels waaraan een beroep op wanprestatie aan moet voldoen. In de noot wordt ingegaan op wanprestatie en zijn species bij de koopovereenkomst, non-conformiteit. Ook wordt het leerstuk der dwaling belicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940821

Toont alle 6 resultaten