transactie

Toont alle 10 resultaten

Bestraffing buiten de rechter om. Wat is er mis met transactie?

J.M. Reijntjes

Dit artikel gaat over de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken, oftewel de transactie mogelijkheden.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040552

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

De mens wikt maar het OM beschikt

B.I. Bethlehem

Vervanging van de transactie door de strafbeschikking, verlichting van het gerechterlijk apparaat of strijd met art 113 GW?

Opinie | Redactioneel
januari 2007
AA20070007

De Wet OM-afdoening

M. Kessler

De transactie als nieuwe vorm van strafbeschikking, was het vroeger zo dat een transactie bij geen actie van de verdachte leidde tot een dagvaarding, met de nieuwe vorm, strafbeschikking, is dit niet langer het geval en kan de officier zonder tussenkomst van de strafrechter een sanctie, die ruimer is dan bij de transactie mogelijk was, opleggen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2007
AA20070086

Het Openbaar Ministerie en de strafbeschikking. De voortdurende ontlasting van de rechtspraak

M. Otte

Sinds het Openbaar Ministerie zelfstandig straffen kan opleggen is er kritiek op de kwaliteit van de zogeheten strafbeschikking. De officier van justitie zou te schielijk straffen, zonder voldoende bewijsmiddelen en zonder dat de verdachte voldoende rechtsbijstand heeft. Ook keert de vraag steeds terug of toch niet beter de strafrechter deze zaken kan afdoen. In deze bijdrage bespreek ik een deel van deze kritiek en schets ik een ander perspectief.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2019
AA20190182

Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel

maart 2002

Katern 82: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de advocaat

G.J.W. Pulles

Post thumbnail Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2023
AA20230100

Rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij antwoord moet worden gegeven op de fiscale gevolgen van de in de casus geschetste transacties.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910690

Rechtsvraag (257) Faillissementsrecht

A. van Hees

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de problematiek aan de orde komt die de boedel benadelen alvorens er faillissement wordt vastgesteld. In de casus is sprake van een autohandelaar die vlak voor het faillissement nog tal van transacties aangaat.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960725

Toont alle 10 resultaten