IZA-Vrerink


Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14628, ECLI:NL:HR:1992:ZC0526, RvdW 1992, 72 (IZA/Vrerink)

Verkeersaansprakelijkheidscasus waarin een oudere mevrouw van 67 jaar wordt aangereden door een auto. De rechtsvraag hierbij is of de regeling bij vaststelling van de schadevergoeding en ‘eigen schuld’ er aansluiting gezocht dient te worden bij rechtspraak waarbij het kind jonger dan 14 jaar is en net als de mevrouw van 67 jaar tot een kwetsbare bevolkingsgroep hoort. Ook aan de orde is of de vaste regel dat de automobilist voor de helft van de schade aansprakelijk is. Dit gaat niet op. De gestelde regel geldt immers alleen maar in de verhouding pleger-slachtoffer en geldt niet voor de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920497

Hoge Raad 28-02-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0526) zaaknummer: 14628

aansprakelijkheid automobilist billijkheidscorrectie eigen schuld verkeersaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie