Toont alle 3 resultaten

Anja Kellenaers

J. Hijma

Hoge Raad 24 december 1993, nr. 15132, ECLI:NL:HR:1993:ZC1196, RvdW 1994, 11 (Sikes/Kellenaers) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over verkeersaansprakelijkheid bij een ongeval waarbij een motorvoertuig en een kind ouder dan 18 jaar is betrokken. Uit het oordeel van de Hoge Raad komt naar voren dat voor de afwering van vestiging van aansprakelijkheid een overmachtsverweer opgaat als aan de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Voor de omvang van de schadevergoeding gaat de Hoge Raad in op het eigen schuld verweer van de automobilist. De Hoge Raad overweegt in dat in eerdere rechtspraak van de Hoge Raad is bepaald dat de 100%-regel geldt voor kinderen die nog geen 14 jaar zijn en dat deze regel een harde is. I.c. moet de rechter dus de regel van 14-18 jarigen toepassen welke zegt dat op grond van art. 6:101 BW en art. 31 WVW (oud)/ art. 185 WVW 1994 in ieder geval 50% van de schade van de niet-automobilist moet worden vergoed. In het kader van de billijkheidscorrectie uit art. 6:101 BW kan het zo zijn dat de benadeelde voor nog meer schadevergoeding in aanmerking komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1994
AA19940445

IZA-Vrerink

J. Hijma

Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14628, ECLI:NL:HR:1992:ZC0526, RvdW 1992, 72 (IZA/Vrerink) Verkeersaansprakelijkheidscasus waarin een oudere mevrouw van 67 jaar wordt aangereden door een auto. De rechtsvraag hierbij is of de regeling bij vaststelling van de schadevergoeding en 'eigen schuld' er aansluiting gezocht dient te worden bij rechtspraak waarbij het kind jonger dan 14 jaar is en net als de mevrouw van 67 jaar tot een kwetsbare bevolkingsgroep hoort. Ook aan de orde is of de vaste regel dat de automobilist voor de helft van de schade aansprakelijk is. Dit gaat niet op. De gestelde regel geldt immers alleen maar in de verhouding pleger-slachtoffer en geldt niet voor de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920497

september 2005

Katern 96: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Toont alle 3 resultaten