verkeersaansprakelijkheid

Toont alle 7 resultaten

Ingrid Kolkman

J. Hijma

Hoge Raad 1 juni 1990, nr. ZW 1987/101, ECLI:NL:CRVB:1989:AK8854 De Hoge Raad casseert in dit arrest de uitspraak van het hof in een zaak waarbij het gaat om verkeersaansprakelijkheid na een aanrijding van een kind jonger dan 14 jaar door een automobilist. De Hoge Raad oordeelt dat de automobilist in deze gevallen altijd voor de volledige schade aansprakelijk is tenzij het schade lijdende kind heeft gehandeld met opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In de noot wordt dieper op het systeem van art. 31 WVW (oud) ingegaan en een onderscheid gemaakt tussen overmacht, eigen schuld en de billijkheidscorrectie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910064

IZA-Vrerink

J. Hijma

Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14628, ECLI:NL:HR:1992:ZC0526, RvdW 1992, 72 (IZA/Vrerink) Verkeersaansprakelijkheidscasus waarin een oudere mevrouw van 67 jaar wordt aangereden door een auto. De rechtsvraag hierbij is of de regeling bij vaststelling van de schadevergoeding en 'eigen schuld' er aansluiting gezocht dient te worden bij rechtspraak waarbij het kind jonger dan 14 jaar is en net als de mevrouw van 67 jaar tot een kwetsbare bevolkingsgroep hoort. Ook aan de orde is of de vaste regel dat de automobilist voor de helft van de schade aansprakelijk is. Dit gaat niet op. De gestelde regel geldt immers alleen maar in de verhouding pleger-slachtoffer en geldt niet voor de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920497

september 1990

Katern 36: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

september 1991

Katern 40: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

december 1996

Katern 61: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

december 1998

Katern 69: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, R. Teijl

Marloes de Vos (Klaverblad-IZA)

J. Hijma

Hoge Raad 2 juni 1995, nr. 15665, ECLI:NL:HR:1995:ZC1740, RvdW 1995, 118 C (Klaverblad/IZA) In het verkeersaansprakelijkheidsrecht heersen verschillende aansprakelijkheden onder andere afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer indien dit een fietser of voetganger is. In dit arrest is aan de orde in hoeverre een verzekeraar dezelfde voordelen kent die de Hoge Raad aan de directe slachtoffers heeft toegekend. De Hoge Raad ziet geen verschil tussen de 50% en 100%-regel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960035

Toont alle 7 resultaten