Ingrid Kolkman


Hoge Raad 1 juni 1990, nr. ZW 1987/101, ECLI:NL:CRVB:1989:AK8854

De Hoge Raad casseert in dit arrest de uitspraak van het hof in een zaak waarbij het gaat om verkeersaansprakelijkheid na een aanrijding van een kind jonger dan 14 jaar door een automobilist. De Hoge Raad oordeelt dat de automobilist in deze gevallen altijd voor de volledige schade aansprakelijk is tenzij het schade lijdende kind heeft gehandeld met opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In de noot wordt dieper op het systeem van art. 31 WVW (oud) ingegaan en een onderscheid gemaakt tussen overmacht, eigen schuld en de billijkheidscorrectie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: januari 1991

Archiefcode: AA19910064

Hoge Raad 01-06-1990 (ECLI:NL:CRVB:1989:AK8854) zaaknummer: ZW 1987/101

aansprakelijkheid billijkheid eigen schuld overmacht verkeersaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie