Huurders die niet klagen, worden overgeslagen


Wordt een indexeringsclausule in een huurovereenkomst met terugwerkende kracht toegepast, dan kan dat voor huurders leiden tot hoge vorderingen en een aanzienlijke huurprijsverhoging. In de jurisprudentie hieromtrent staat het algemene rechtsverwerkingsleerstuk centraal, dat huurders als gevolg van de hoge eisen die het stelt slechts in beperkte mate bescherming biedt. Ons advies aan huurders: wapent u eens met de klachtplicht van artikel 6:89 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.B. Sander, J.T. Tegelaar

Verschijning: januari 2019

Archiefcode: AA20190003

6:89 BW 7:248 BW huurovereenkomst indexeringsclausule klachtplicht rechtsverwerking

Burgerlijk recht ContractenrechtHuurrecht

Opinie Redactioneel