rechtsverwerking

Toont alle 12 resultaten

Bewijslastverdeling en klachtplicht

H.B. Krans

Hoge Raad 23 november 2007, nr. C05/323HR, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets) Bespreking van een arrest van de Hoge Raad waarbij de klachtplicht van art. 7:23 BW op grond van non-conformiteit centraal staat. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling over het al dan niet op tijd klagen wegens non-conformiteit. Daarnaast wordt er nog ingegaan op art. 7:23 en 6:89 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2009
AA20090188

De Jong/Carnifour

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 30 november 2001, nr. C00/041HR, ECLI:NL:HR:2001:AD3953, RvdW 2001, 196 (De Jong/Carnifour) Derdenbeslag. Verklaring van derde-beslagene op de voet van artikel 476a Rv. Staat het de derde beslagene vrij zijn verklaring, zo die onjuist is, te herroepen of te wijzigen? Onrechtmatige daad; rechtsverwerking. Geen analoge toepassing artikel 3:35 en 3:36 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2002
AA20020276

Huurders die niet klagen, worden overgeslagen

D.B. Sander, J.T. Tegelaar

Wordt een indexeringsclausule in een huurovereenkomst met terugwerkende kracht toegepast, dan kan dat voor huurders leiden tot hoge vorderingen en een aanzienlijke huurprijsverhoging. In de jurisprudentie hieromtrent staat het algemene rechtsverwerkingsleerstuk centraal, dat huurders als gevolg van de hoge eisen die het stelt slechts in beperkte mate bescherming biedt. Ons advies aan huurders: wapent u eens met de klachtplicht van artikel 6:89 BW.

Opinie | Redactioneel
januari 2019
AA20190003

maart 2008

Katern 106: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

juni 1990

Katern 35: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

september 1990

Katern 36: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk recht

M.E. Franke, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

september 1991

Katern 40: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

september 1993

Katern 48: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter, F.A. Steketee

september 1999

Katern 72: Burgerlijk recht

H.H. Lammers, J.A.J. Peter

december 1999

Katern 73: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, L. Reurich

Van den Bos-Provincial

J. Hijma

Hoge Raad 29 september 1995, nr. 15759, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, NJ 1996, 89 (Van den Bos/Provincial Insurance) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op het onderwerp rechtsverwerking. Dit gedeelte van het burgerlijk recht wordt vaak onder de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. De annotator gaat hier dieper op in.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960444

Toont alle 12 resultaten