klachtplicht

Toont alle 8 resultaten

Bewijslastverdeling en klachtplicht

H.B. Krans

Hoge Raad 23 november 2007, nr. C05/323HR, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets) Bespreking van een arrest van de Hoge Raad waarbij de klachtplicht van art. 7:23 BW op grond van non-conformiteit centraal staat. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling over het al dan niet op tijd klagen wegens non-conformiteit. Daarnaast wordt er nog ingegaan op art. 7:23 en 6:89 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2009
AA20090188

De bevrijdende verjaring herzien

J.L. Smeehuijzen

Mij is gevraagd in deze bijdrage te reflecteren op mijn proefschrift getiteld De bevrijdende verjaring (2008). Ik zal drie aspecten belichten, te weten (i) de ‘methode’ van het onderzoek, (ii) de opkomst van de klachtplicht van artikel 6:89 BW en (iii) de mate waarin het proefschrift in praktijk en wetenschap weerklank heeft gevonden.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
mei 2020
AA20200508

De klachtplicht bij een gebrekkige betaling van geld

F.M. van Cassel-van Zeeland

Post thumbnail Een betaling van geld gaat niet altijd goed. Als er te weinig wordt betaald of als er een ander manco kleeft aan de gedane betaling, is dan de klachtplicht van artikel 6:89 BW van toepassing? In dit artikel wordt betoogd van wel.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190282

De klachtplicht van de teleurgestelde koper

T. Hartlief

Hoge Raad 29 juni 2007, nr. C06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, RvdW 2007, 636 (Pouw/Visser) In dit arrest en de daarbij behorende noot staat het klachtrecht van de koper centraal bij non-conformiteit van de geleverde zaak. Besproken wordt wanneer de klachttermijn begint te lopen. Daar aan voorafgaand is er ook nog sprake van een onderzoekstermijn. Verschillende factoren die bij beide termijnen een rol spelen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2008
AA20080362

Huurders die niet klagen, worden overgeslagen

D.B. Sander, J.T. Tegelaar

Wordt een indexeringsclausule in een huurovereenkomst met terugwerkende kracht toegepast, dan kan dat voor huurders leiden tot hoge vorderingen en een aanzienlijke huurprijsverhoging. In de jurisprudentie hieromtrent staat het algemene rechtsverwerkingsleerstuk centraal, dat huurders als gevolg van de hoge eisen die het stelt slechts in beperkte mate bescherming biedt. Ons advies aan huurders: wapent u eens met de klachtplicht van artikel 6:89 BW.

Opinie | Redactioneel
januari 2019
AA20190003

Klachtplicht bij koop

W.H. van Boom

Hoge Raad 25 maart 2011, LJN: BP8991, RvdW 2011, 419, ECLI:NL:HR:2011:BP8991 (Ploum/Smeets II). Vervolg Hoge Raad 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733. Koop. Non-conformiteit. Onderzoeks- en klachtplicht. Art. 7:17, 23 BW. Procesrecht; grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Onderzoeks- en klachtplicht koper afhankelijk van aard gekochte zaak en overige omstandigheden. Vereiste mate voortvarendheid onderzoeksplicht hangt voorts af van ingewikkeldheid onderzoek en eventuele medewerking derden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2011
AA20110810

List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/04109, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2902, NJ 2017/438 (MBS/Prowi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180482

Zorgplicht vs. klachtplicht

W.H. van Boom

Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/05318, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf BV/Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord); Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/01920, ECLI:NL:HR:2013:BX7195, RvdW 2013, 250 (Kramer/F. van Lanschot Bankiers NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2013
AA20130755

Toont alle 8 resultaten