Toont alle 7 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (216) rechtspraktijk

T.J. Zuidema

Beantwoording van een casus die is geënt op de rechtspraktijk, meer in het bijzonder het huurrecht. Aan de orde komen: redelijke huurprijs, servicekosten en voorschot en overschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1992
AA19920633

Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2019
AA20190293

Haken en ogen aan cascoverhuur

J. Rosenthal

'Woningcorporatie maakt huurders eigenaar van badkamer en keuken', 'Veel vraagtekens rond plan tot verkoop binnenkant van woningen' en 'Cascoverhuur biedt meer vrijheid'. Dit is slechts een greep uit de vele kranteartikelen die sinds 1993 verschenen zijn naar aanleiding van het plan van de woningbouwvereniging 'Het Oosten' om haar huurders in Amsterdam eigenaar te maken van het binnenwerk van de gehuurde woning. De bedoeling die 'Het Oosten' met cascoverhuur heeft, is de huurder meer zeggenschap over de binnenkant te geven en hem zodoende meer te betrekken bij 'zijn' woning. In dit artikel wordt bekeken welke mogelijkheden het Nederlands privaatrecht 'Het Oosten' biedt om dit plan te realiseren, en voorts wordt ingegaan op de huurrechtelijke aspecten van cascoverhuur.

Verdieping | Studentartikel
November 1995
AA19950842

Huurders die niet klagen, worden overgeslagen

D.B. Sander, J.T. Tegelaar

Wordt een indexeringsclausule in een huurovereenkomst met terugwerkende kracht toegepast, dan kan dat voor huurders leiden tot hoge vorderingen en een aanzienlijke huurprijsverhoging. In de jurisprudentie hieromtrent staat het algemene rechtsverwerkingsleerstuk centraal, dat huurders als gevolg van de hoge eisen die het stelt slechts in beperkte mate bescherming biedt. Ons advies aan huurders: wapent u eens met de klachtplicht van artikel 6:89 BW.

Opinie | Redactioneel
Januari 2019
AA20190003

September 2008

Katern 108: Huurrecht

A.M. Kloosterman

Rechtsvraag (216) rechtspraktijk. Huurrecht

T.J. Zuidema

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht vanuit de rechtspraktijk. Elementen die aan bod komen zijn: huurprijs, servicekosten en onverschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1992
AA19920376

Schiet de kamerhuurwetgeving haar doel voorbij?

J. Gisolf

Op 1 juli 1993 is de regeling van de hospitaverhuur in het Burgerlijk Wetboek inwerkinggetreden. Doel van de regeling is om, ten koste van de huurbescherming van de huurder, met name in de grote steden, tot een groter aanbod aan kamers te komen. Eerst geldt een 'proeftijd' van negen maanden waarin vrij opgezegd kan worden. Daarna geldt een nieuwe zesde opzeggingsgrond, die een open belangenafweging tussen de belangen van de huurder en die van de verhuurder inhoudt. Heeft de wetgever met het ontwerpen van deze regeling wel rekening gehouden met de invloed die boek 6 BW op het huurrecht in het 'oude' BW heeft?

Verdieping | Studentartikel
April 1994
AA19940199

Toont alle 7 resultaten