Showing 1–12 of 126 results

Beantwoording rechtsvraag (216) rechtspraktijk

T.J. Zuidema

Beantwoording van een casus die is geënt op de rechtspraktijk, meer in het bijzonder het huurrecht. Aan de orde komen: redelijke huurprijs, servicekosten en voorschot en overschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1992
AA19920633

Beantwoording rechtsvraag (260) Huurrecht

Hennepkweek

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij aan de orde komt wat onder goed huurderschap dient te worden verstaan mede in het licht van hennepteelt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1997
AA19970455

Beantwoording rechtsvraag (292) huurrecht

P. Abas

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij de kwalificatie van een bepaalde ruimte als bedrijfsruimte aan de orde is en wanprestatie en dwaling aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2001
AA20010493

De rechtspositie van de kamerhuurder sinds 1 augustus 2003

A.M. Kloosterman

Met ingang van 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. In dit artikel zal de rechtspositie van de kamerhuurder worden beschreven aan de hand van dit nieuwe recht. Geconcludeerd wordt dat de kamerhuurder nog steeds een grote mate van huurbescherming en huurprijsbescherming geniet. tevens zal in dit artikel aandacht worden besteed aan een andere recente ontwikkeling: de toenemende invloed van het algemene verbintenissenrecht op het huurrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2004
AA20040016

Direkt wonen; dat kost geld!

H. Borgers, J.M.M. van de Hel

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de jurische kanten van het bemiddelen bij woningen. Er is vaak sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de rechten voor de huurder niet helemaal duidelijk zijn.

Opinie | Redactioneel
September 1998
AA19980741

Haken en ogen aan cascoverhuur

J. Rosenthal

'Woningcorporatie maakt huurders eigenaar van badkamer en keuken', 'Veel vraagtekens rond plan tot verkoop binnenkant van woningen' en 'Cascoverhuur biedt meer vrijheid'. Dit is slechts een greep uit de vele kranteartikelen die sinds 1993 verschenen zijn naar aanleiding van het plan van de woningbouwvereniging 'Het Oosten' om haar huurders in Amsterdam eigenaar te maken van het binnenwerk van de gehuurde woning. De bedoeling die 'Het Oosten' met cascoverhuur heeft, is de huurder meer zeggenschap over de binnenkant te geven en hem zodoende meer te betrekken bij 'zijn' woning. In dit artikel wordt bekeken welke mogelijkheden het Nederlands privaatrecht 'Het Oosten' biedt om dit plan te realiseren, en voorts wordt ingegaan op de huurrechtelijke aspecten van cascoverhuur.

Verdieping | Studentartikel
November 1995
AA19950842

Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering?

S.R. Damminga, B. Degelink

Auteurs gaan in op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26 089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd, maar belangrijke wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. Auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis en het commentaar op het wetsvoorstel uit praktijk en wetenschap.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
Oktober 2002
AA20020752

Huurders die niet klagen, worden overgeslagen

D.B. Sander, J.T. Tegelaar

Wordt een indexeringsclausule in een huurovereenkomst met terugwerkende kracht toegepast, dan kan dat voor huurders leiden tot hoge vorderingen en een aanzienlijke huurprijsverhoging. In de jurisprudentie hieromtrent staat het algemene rechtsverwerkingsleerstuk centraal, dat huurders als gevolg van de hoge eisen die het stelt slechts in beperkte mate bescherming biedt. Ons advies aan huurders: wapent u eens met de klachtplicht van artikel 6:89 BW.

Opinie | Redactioneel
Januari 2019
AA20190003

Huurrecht 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2020.

9789492766892 - 8-1-2020

Huurrecht geschetst

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

9789069168494 - 19-7-2016

Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019

A.M. Kloosterman, H.J. Rossel

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019.

9789492766601 - 8-1-2020

September 2006

Katern 100: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

Showing 1–12 of 126 results